Tầm nhìn

TRƯỜNG THỊNH sẽ không ngừng đầu tư, cải tiến, thay đổi trên mọi phương diện và phấn đấu để trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang tầm quốc tế.

sứ mệnh

TRƯỜNG THỊNH luôn luôn phấn đấu để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng năng lực sản xuất hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh phục vụ nhu cầu thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế, cùng với sự cam kết đầy trách nhiệm về một thương hiệu TRƯỜNG THỊNH.

Giá trị cốt lõi

  • Uy tín: Minh bạch trong mọi hoạt động, quản trị minh bạch, hợp tác minh bạch và lợi ích minh bạch.

  • Chất lượng: Cam kết chất lượng tốt nhất và luôn chủ động đưa ra giải pháp để làm tốt hơn những gì đã cam kết.

  • Hiệu quả: Luôn dẫn đầu trong việc ứng dụng những cải tiến nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.