Xây dựng cơ khí

Tên tài liệu Ngày đăng Xem Tải
TCXDVN 27-1991, Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế 23/07/2019
TCVN 5574-2012, Kết cấu bê tông - Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế 23/07/2019
TCVN-4605-1988, Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế 23/07/2019
TCVN-29-1991, Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế 23/07/2019
TCVN-16-1986, Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng 23/07/2019
TCVN_5575_2012, Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế 23/07/2019
TCVN_26_1991, Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế 23/07/2019
TCVN 5760-1993, Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng 23/07/2019
TCVN 5687-2010, Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kê 23/07/2019
TCVN 4513-1988 , Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế 23/07/2019
TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế 23/07/2019
TCVN 4474 - 1987, Thoát nước bên trong và tiêu chuẩn thiết kế 23/07/2019
Tcvn-6160_1996-4771, Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế 23/07/2019
Tcvn-5738 2001-9735 Hệ thống báo cháy, yêu cầu kỹ thuật 23/07/2019
Tcvn 8789:2011 về sơn bảo vệ kết cấu thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 27/06/2019

TCXDVN 27-1991, Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 5574-2012, Kết cấu bê tông - Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-4605-1988, Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-29-1991, Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-16-1986, Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN_5575_2012, Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN_26_1991, Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 5760-1993, Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 5687-2010, Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kê

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 4513-1988 , Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 4474 - 1987, Thoát nước bên trong và tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

Tcvn-6160_1996-4771, Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

Tcvn-5738 2001-9735 Hệ thống báo cháy, yêu cầu kỹ thuật

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

Tcvn 8789:2011 về sơn bảo vệ kết cấu thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ngày đăng: 27/06/2019

Xem Tải