Tài liệu quy định

1. Xây dựng cơ khí

Xem thêm

TCXDVN 27-1991, Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 5574-2012, Kết cấu bê tông - Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-4605-1988, Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-29-1991, Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-16-1986, Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

2. Phụ gia thực phẩm

Xem thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12370:2018 về Quy phạm thực hành chế biến sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh

Ngày đăng: 05/05/2021

Xem Tải

Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày đăng: 05/04/2021

Xem Tải

Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Ngày đăng: 28/10/2020

Xem Tải

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Nghị định 552017NĐ-CP Nuôi chế biến và xuất khẩu cá Tra

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

3. Tài liệu tham khảo

Xem thêm

Thông tư 08/2015/tt-byt sửa đổi thông tư 27/2012/tt-byt hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do bộ y tế ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 5818/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 6562/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm - đường tinh khiết do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 471/tb-tchq năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Quyết định 3964/qđ-bkhcn năm 2015 công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải